Garden Expo
1221 W. 20th Street.
Houston, TX 77008

713-861-5100